Czech Society of Lymphology in Brno

1408

Úvodní slovo

 

Vážení a milí kolegové lymfologové, vy, kolegové s námi spolupracující a sympatizanti!

Dovolte, abych byl netradičně neformální a sdělil vám všem, že za krátkou dobu se rok s rokem sejde a my všichni se můžeme těšit na letošní „LYMPHO 2012“ s mezinárodní účastí. Pořádání bylo výborem České lymfologické společnosti svěřeno nám, brněnským a uskuteční se tedy v Brně, ve dnech 12. – 13. října, a to poprvé pod záštitou ministra zdravotnictví ČR.

Odborný program bude mít široký tématický rámec, zaměřený především na nové trendy v patofyziologii, diagnostice, léčbě a následné péči v problematice lymfedému, dále na současné poznatky a zkušenosti v komplexní péči o nemocné. Tedy dostatečně široké pole vyzývající účastníky k vyslechnutí odborných sdělení a k aktivním diskuzím. Aktuální problematiku uvedou přehledové přednášky, ke kterým byli pozváni přední zahraniční lymfologové. Mnohohlavý organizační štáb je připraven zajistit v prostorách brněnského Výstaviště optimální podmínky k pracovním jednáním, odborným diskuzím a neformálním setkáním účastníků. Doprovodná výstava a prezentace firem jistě vytvoří vhodné prostředí k získání a výměně nových poznatků – a času bude dost.

Historické město Brno vás uvítá citlivě restaurovanými pamětihodnostmi, novými moderními solitéry (včetně kontroverzního orloje), pulzujícím studentským životem a specifickou atmosférou „štatlu“ a „oltecu“. Bude-li přát počasí, mnohé zaujme nádherné okolí města v barevném podzimním hávu. Brněnská divadla a hudební scény představují bohaté kulturní zázemí, které by nemělo uniknout vaší pozornosti. Společenský večer uspořádáme již tradičně ve stylovém prostředí vinárny „U Královny Elišky“. Nebude chybět bohatý stůl, moderní i cimbálová muzika a tanec.

Tak tedy – na shledanou v říjnu v Brně!

prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
prezident kongresu

More on Congress Website

 
Previous articleLymphedema Center in Santa Monica, California
Next articleESL Scientific Awards