XXV. Světový angiologický kongres 2012 a XXXVII. Angiologické dny

1248

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
     
dovolte, abychom Vám připomenuli blížící se termín a zároveň Vás informovali o jedné novince, týkající se XVIII. angiologického sympozia, pořádaného ve spolupráci České a Slovenské angiologické společnosti, ve dnech 19. – 21. 9. 2012 v Mikulově.Tak jako každý rok, odborný program sympozia bude obsahovat přednášky vyzvaných řečníků na vybraná postgraduální témata, kterými jsou v tomto roce – 1) kritická končetinová ischemie, 2) aneuryzma aorty, tepen a žil, 3) akutní a pozdní komplikace žilní trombózy, 4) sekce sester.
Novinkou je, že vedle vyzvaných postgraduálních přednášek jsme se v letošním roce rozhodli zařadit i volná sdělení ve formě posterových prezentací.
Vzhledem k tomu, že tradiční únorové angiologické dny se nekonaly a v minulosti jsme zaznamenali zájem o aktivní účast na angiologických sympoziích, věříme, že využijete tuto dodatečnou příležitost k přihlášce svých sdělení. Podrobné informace naleznete na www.angiology.cz/mikulov. Termín pro zaslání abstraktů je stejný jako pro přihlášky do sekce sester – 24. 8. 2012.Pokud jste se ještě nepřihlásili, dovolte, abychom Vás znovu do Mikulova pozvali.
   
Těšíme se na setkání s Vámi na Jižní Moravě.S pozdravem,
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
předseda České angiologické společnosti ČLS JEP
www.angiology.cz
   
HLAVNÍ TÉMATA
 
 
Kritická končetinová ischemie
Aneurysma aorty, tepen a žil
Akutní a pozdní komplikace žilní trombózy
Sekce sester 
 

REGISTRACE
 
  PODROBNÉ INFORMACE, ON-LINE REGISTRACI A OBJEDNÁVKU UBYTOVÁNÍ NALEZNETE NA WWW.ANGIOLOGY.CZ.   
     
     
     
  Sekretariát sympozia: www.angiology.cz  
  AMCA, spol. s r.o. tel.: 221 979 351, 731 496 060  
  Academic and Medical Conference Agency fax: 221 979 352  
  Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 e-mail: angiology@amca.cz  
     
   
V případě, že nechcete být nadále informování o kongresech České angiologické společnosti ČLS JEP, kontaktujte nás prosím na e-mail angiology@amca.cz.

 

 

Angiologické Sympozium 2012 Mikulov 2012

Previous article1st Greek Congress of Lymphology organized by Greek Society of Lymphology
Next articleLymphedema Center in Santa Monica, California